Fairtrade of fair trade?

Vorig jaar bezocht ik het Chocoa Festival plaats in Amsterdam. Een mooi evenement dat je meenam in de wereld van chocolade en vooral ook aandacht schonk aan het belang van duurzame chocolade; we weten immers allemaal dat de cacaoboon niet in Europa groeit. Dat deed mij denken aan een krantenartikel van afgelopen vrijdag, dat de omstandigheden van de cacaoboeren belichtte. Het artikel kopte ‘Is er straks nog genoeg chocolade? Alleen als we de boeren beter betalen’. Een helder standpunt, dat werd onderbouwd met het feit dat Fairtrade de minimumprijs die boeren ontvangen voor hun cacaobonen verhoogt, omdat de meeste cacaoboeren in armoede leven. Daarnaast verhoogt Fairtrade ook de premie die rechtstreeks wordt betaald aan boerenorganisaties die volgens het Fairtrade-concept werken. Een goede ontwikkeling voor de boeren die aangesloten zijn. En los van alle meningen over en kritieken op het Fairtrade concept, het feit dat zij een steentje bijdragen aan een leefbaar inkomen voor de boer kan alleen maar worden geapprecieerd.


Echter, heel veel chocolade heeft nog geen Fairtrade keurmerk, of een van de andere faire keurmerken (Rainforest/UTZ, Fair, Gepa fair+, Hand in Hand..) en daarmee leven dus nog heel veel (cacao)boeren in bittere armoede. En dat is waar de schoen wringt. Nederlanders eten gemiddeld 5kg chocolade per jaar, ook ik draag daar flink aan bij. Als duurzame consument let ik bij aankoop van mijn levensmiddelen op de herkomst en certificering, maar ben daarin nog steeds een uitzondering. En dat heeft niet alleen te maken met de discussies over hoge consumentenprijzen voor gecertificeerde producten, maar vooral met onbegrip. Want ondanks dat we eigenlijk ergens wel weten dat uitbuiting, ontbossing, milieuvervuiling en werken onder erbarmelijke omstandigheden nog steeds bestaat, zolang we onze ogen sluiten is het er niet. En merken wij er weinig van bij het eten van een heerlijke chocoladereep.


Het is daarom niet alleen belangrijk de verhalen achter alle mooie succesverhalen te vertellen. Nog belangrijker is het om zichtbaar te maken wat de dagelijkse realiteit van nog heel veel niet ondersteunde boeren is en wat het effect hiervan is op de leef- en arbeidsomstandigheden, ontwikkeling, milieu en wereldgezondheid. Dan zien we wat de gevolgen van ongecontroleerde productie zijn. Pas als de consument beeld heeft bij de échte herkomst van en omstandigheden achter dat stukje chocolade en begrijpt welke hinder dit voor zichzelf tot gevolg zou kunnen hebben zal hij besluiten het anders te doen. En dan ligt er nog een mooie taak voor de certificeerders om de consument wegwijs te maken in het keurmerkenoerwoud.